CİMNASTİK OKULLARI

Neden Cimnastik?

Cimnastik eğitimi alan çocukların kaba ve ince motorik kasları, temel cimnastik eğitimi almayan yaşıtlarına göre, daha hızlı gelişir, bu gelişim onların kendi akranlarının dış görünüşüne göre iskelet ve kas yapılarına aynı şekilde yansır.

Neden ANKA?

Anka Spor Okulları, temel cimnastik derslerine katılan öğrencilerimiz, akademik eğitimini tamamlamış, deneyimli antrenörlerimizle çalışır, grup sayıları kontenjanla sınırlıdır.
Anka Spor Okulları temel cimnastik derslerinde çocuklara kuvvet, esneklik ve beceri koordinasyon gelişiminin kazandırılması, cimnastiğin temellerini oluşturan hareketlerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin sosyalleşme, özgüven, spor disiplini, motivasyon gibi birçok konuda da kazanımları olmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

Cimnastik eğitimlerimizde tüm çocuklar dünyada genel kabul görmüş temel cimnastik eğitimini alırken, esneklik, kuvvet kazanma, beceri koordinasyon gelişimi gibi birçok kazanım elde ederler. Kendi yetenekleri doğrultusunda seçecekleri spor branşı için fizik kondisyon ve kas kuvveti kazanırlar.

Cimnastik Okulları Kazanımları

Cimnastik eğitimi çocukların sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyduğu, bedensel aktivite içeren oyunlar bu eğitimin içerisinde yer almakta ve çocukların sosyalleşmesi adına oldukça önemli gelişmeler kaydedilmektedir.
Cimnastik eğitimi alan çocukların eğitim süreci boyunca ruhsal gelişim pariteleri daha dengeli ve stabil bir oluşum içine girer, paylaşımcılık ve katılımcılık yönü tam manası ile gelişir, yaşıtlarına göre sosyal oluşumları, aktiflikleri, girişkenlikleri ve kendilerine olan özgüvenleri cimnastik eğitimi almayan yaşıtlarına oranla yine daha fazladır.

Cimnastik Okulu Faaliyetleri Yürütülen

ŞUBELERİMİZ